Замовити дзвінок
Звоните в Киев
Киев
Здоров’я від А до Я
Здоровий спосіб життя
04.07.2013
Текст підготовлено: Алена Кондратенко
Переломи кісток передпліччя

предплечьеВизначення поняття (Що це?)

Причини

Механізми виникнення та розвитку (Патогенез)

Клінічна картина (симптоми та синдроми)

Діагностика

Лікування

До яких лікарів звертатись

Джерела

 

 

 

Визначення поняття

Ці переломи є досить поширеним пошкодженням верхньої кінцівки і становлять 20-25% від всіх переломів.

Розрізняють наступні види переломів передпліччя:

1. Переломи діафіза кісток передпліччя зі зміщенням і без зміщення уламків, які в свою чергу поділяються на:

* Переломи обох кісток у верхній, середній і нижній третині діафіза;

* Ізольовані переломи променевої кістки;

* Ізольовані переломи ліктьової кістки;

2. Переломо-вивихи кісток передпліччя:

* Пошкодження Монтеджи (ізольований перелом верхньої третини ліктьової кістки і вивих головки променя):

* Пошкодження Галеацці (перелом променевої кістки в нижній третині і вивих головки ліктьової кістки).

3. Переломи дистальної частини променевої кістки:

* Переломи променя в типовому місці типу Колеса;

* Переломи променя в типовому місці типу Сміта.

Пошкодження Монтеджи. Це пошкодження передпліччя відноситься до переломовивихів: перелом ліктьової кістки у верхній третині і вивих головки променевої кістки.

Пошкодження Галеацці. Це досить рідкісне пошкодження відноситься до переломовивихів передпліччя і характеризується переломом променевої кістки середньої третини або нижньої третини з вивихом головки ліктьової кістки до тилу або в долонну сторону (залежно від механізму травми).

Переломи променя в типовому (класичному) місці.

Повернутись до змісту

 

 

Причини захворювання

Переломи кісток діафіза передпліччя. Найчастіше переломи кісток діафіза передпліччя виникають при впливі прямої травмуючої сили. При цьому зазвичай виникає поперечний перелом обох кісток на одному рівні. При впливі непрямої травми (падіння на розігнуту руку) виникають переломи обох кісток з косою площиною зламу, рівні переломів, як правило, знаходяться в різних відділах діафіза. При такому механізмі травми частіше бувають ізольовані переломи однієї з кісток передпліччя, але можливо поєднання з підвивихом однієї з суглобових поверхонь у вище- або нижчерозташованомі суглобі. У дітей нерідкі неповні подокістні переломи за типом "зеленої гілки".

Переломи променевої кістки в типовому місці зустрічаються значно частіше, ніж всі інші локалізації переломів кісток передпліччя. Зона перелому локалізується в місці переходу нижньої третини діафіза променя з більш міцним кортикальним шаром в епіметафіз, в основному складається з губчастої кістки з тонким кортикальним шаром. Виникають вони у всіх вікових групах, але найбільш часто - у жінок похилого віку.

Повернутись до змісту

 

 

Механізми виникнення і розвитку захворювання (Патогенез)

Переломи кісток діафіза передпліччя. Зсув фрагментів при переломі кісток діафіза передпліччя залежить від напрямку травмуючої сили, стану м'язової системи у момент травми, самого травмуючого агента і м'язів, які прикріплюються до уламків. При переломах обох кісток можуть виникати найрізноманітніші види зміщення, однак при діагностиці необхідно особливу увагу приділити ротаційному зміщенню, від якого залежить насамперед спосіб вправляння і фіксації пошкодженого сегменту.

Залежно від рівня перелому ротаційне зміщення уламків буде різним:

При переломах кісток у верхній третині, центральний уламок променевої кістки під впливом двоголової м'язи плеча, яка не тільки згинає, але і супинує передпліччя, так як прикріплюється до переднєвнутрішньої поверхні променя. На периферичний уламок діє m. pronator teres і пронує його.

Для переломів в середньої третині ротаційне зміщення не характерно, так як сила м'язів пронаторів і супінаторів врівноважується.

При переломах кісток діафіза передпліччя в нижній третині обидва фрагмента пронуються, але ступінь цієї пронації різна, тому на центральний фрагмент діє досить сильний м'яз pronator teres і максимально пронує уламок, а периферичний пронується слабким квадратним пронатором.

Пошкодження Монтеджи. Залежно від механізму травми і виду зміщення розрізняють сгинальний і розгинальний типи пошкоджень. Розгинальний тип виникає значно частіше, ніж згинальний. Він характеризується вивихом головки променя наперед, з частим розривом кільцьовидної зв'язки променевої кістки і зміщення перелому ліктьової кістки під кутом відкритим назад.

Переломи променя в типовому (класичному) місці. Залежно від механізму травми і виду зміщення уламків розрізняють 2 типу переломів променя в класичному місці:

Тип I (екстензійний, розгинальний, Колеса). Виникає при падінні на розігнуту в променевозап’ястковому суглобі кисть. При цьому дистальний уламок зміщується в тильну сторону. Лінія перелому має косий напрямок. Нерідко такий перелом супроводжується відривом шилоподібного відростка ліктьової кістки.

Тип П (флексійний, згинальний, Сміта). Зустрічається значно рідше, ніж переломи I типу. Виникає при падінні на зігнуту в променевозап’ястковому суглобі кисть. Дистальний уламок при цьому зміщується в долонний бік. Напрямок лінії зламу зворотній перелому Колеса. Не завжди на рентгенограмі вдається виявити напрямок площини зламу або з'ясувати у хворого механізм травми. У цих випадках провідним при встановленні типу перелому променя є напрямок переміщення периферичного уламка.

Повернутись до змісту

 

 

Клінічна картина захворювання (симптоми та синдроми)

Переломи кісток діафіза передпліччя. Клінічні симптоми перелому кісток передпліччя такі ж, як і при діафізарних переломів інших локалізацій. До них відносяться сумнівні симптоми: біль, припухлість або набряк, ознаки впливу зовнішнього насильства на пошкоджений сегмент, порушення функції, як самого передпліччя, так і всієї руки; і достовірні: анатомічне укорочення передпліччя, деформація його під кутом, крепітація уламків і патологічна agility у місці зламу.

Пошкодження Монтеджи. Хворого турбують болі, підсилювані при рухах, особливо супінаційно-пронаційних. При розгинальному типі пошкодження різко обмежено пасивне згинання. При пальпації визначається больова точка у місці зламу ліктьової кістки. При згинальному типі можлива пальпація головки променя за заднє-зовнішньою поверхнею ліктьового суглоба.

Пошкодження Галеацці. Крім ознак, що характеризують будь-який діафізарний перелом, приєднуються симптоми, що характеризують вивих (підвивих) головки ліктьової кістки: з'являється контрактура променезап'ясткового суглоба. При пальпації виявляється зсув головки ліктьової кістки. При натисканні на неї вона легко вправляється і так само легко повертається на колишнє місце.

Переломи променя в типовому (класичному) місці. Хворі скаржаться на помірний біль у місці пошкодження, обмеження рухової активності кисті і пальців через біль. При огляді виявляється характерна штикоподібна або "виделкоподібна" деформація з відхиленням кисті в променевий бік. Деформація вище променезап'ясткового суглоба обумовлена зсувом уламків. Пальпація перелому викликає посилення болю. Крепітація уламків виявляється рідко. Обмеження активних рухів у променевозап’ястковому суглобі виражено внаслідок наявності больового синдрому.

У дітей у цьому місці частіше виникають розгинальні неповні підокістні переломи за типом "зеленої гілки". У підлітків і дітей старшого віку - нерідкі епіфізеолізи дистального епіфіза променевої кістки. Механізм травми і механогенез зміщення уламків такий самий, як і при переломах променя I або П типу.

Повернутись до змісту

 

 

Діагностика захворювання

Переломи кісток діафіза передпліччя. Рентгенологічне дослідження розвіює, як правило, всі сумніви.

Пошкодження Монтеджи. Для уточнення діагнозу показана рентгенографія в двох площинах з обов'язковим захопленням на плівці ліктьового суглоба. В нормі на бічній проекції ліктьового суглоба головка променя на ½ по діагоналі нашаровується на вінцевий відросток ліктьової кістки. Всяке відхилення головки від цього положення, говорить про наявне її зміщення.

Переломи променя в типовому (класичному) місці. Діагноз встановлюється клінічно з додатковим рентгенологічним дослідженням.

Вид перелома

Зміщення периферійного уламка

Зміщення під кутом, відкритим

Направлення лінії перелома (кисть на негатоскопі повернена доверху)

Колеса

В тильну сторону

В тильну сторону

С долоневої поверхні знизу, в тыльную сторону доверху

Сміта

В долоневу сторону

В долоневу сторону

С тильної поверхні зверху в долоневу сторону донизу

 Повернутись до змісту

 

 

 

Лікування захворювання

Переломи кісток діафіза передпліччя. Перша допомога. Для зменшення болю не завжди показано парентеральне введення наркотичних засобів. Фіксація пошкодженого сегмента проводиться транспортною шиною з тильної (розгинальної) поверхні від верхньої третини плеча до кінчиків пальців рук. Після чого необхідно доставити потерпілого для лікування в спеціалізований стаціонар. Після клінічного і рентгенологічного обстеження і встановлення діагнозу необхідно правильно вибрати метод лікування. При переломах без зсуву і неповних переломах застосовують циркулярну гіпсову пов'язку від середньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів. При цьому передпліччю надається положення залежно від рівня перелому: при переломі верхньої третини - супінація, середньої третини - середнєфізіологічне, нижньої третини - пронація.

Вправляння перелому зі зсувом виконують під загальним знеболенням. Під час вправляння необхідно усунути всі види зміщення, користуючись правилом підведення периферичного фрагмента під центральний. Руку згинають в ліктьовому суглобі під кутом 90°. Виконують тракцію по осі передпліччя. Помічник створює протитягу за плече, а хірург надає передпліччю положення залежно від рівня перелому: при переломі верхньої третини - супінує, середньої третини - фіксує передпліччя в середньому положенні між пронацією і супінацією, нижньої третини - пронує. Після чого передпліччя від нижньої третини плеча фіксується циркулярною гіпсовою пов'язкою.

Стояння уламків після репозиції обов'язково контролюється рентгенографічно.

При відсутності позитивного результату після одномоментної ручної репозиції уламків можлива спроба повторного вправляння. Якщо після повторного вправляння уламків анатомічно правильне стояння уламків не досягнуто - показано оперативне втручання. Після операції передпліччя фіксують гіпсовою шиною. Шви знімають на 12-14 добу після операції і гіпсова пов'язка перетворюється в циркулярну.

Якщо у хворого застосовується консервативне лікування і рука фіксується циркулярною гіпсовою пов'язкою, то після зменшення набряку кисті і пальців (5-7 день після перелому) необхідно виконати контрольну рентгенограму місця ушкодження. При відсутності вторинного зміщення уламків хворий може бути виписаний на амбулаторне лікування, а при появі вторинного зміщення показане оперативне лікування.

Зовнішня іммобілізація гіпсової пов'язкою при цих переломах у дітей триває 3-4 тижні, у дорослих - 1,5-2,5 місяці. З 2-3 дня після вправляння уламків необхідно призначити лікувальну гімнастику для кисті і пальців пошкодженої кінцівки, а також 10-12 сеансів УВЧ на місце перелому (можна через суху гіпсову пов'язку). Після зняття іммобілізації приступають до відновного лікування. Середні терміни відновлення працездатності - 3-3,5 місяця.

Пошкодження Монтеджи. Показано одномоментне вправляння. Передпліччю надається положення супінації, здійснюється тракція по осі зі створенням протитяги за плече. При цьому натискають пальцем кисті на проекцію головки променевої кістки та згинають руку в ліктьовому суглобі під гострим кутом. У такому положенні рука фіксується циркулярною гіпсової пов'язкою від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів. Рентген контроль проводять відразу ж після вправляння, і після спадання набряку. Через 2-3 тижні гіпсова пов'язка знімається. Руці в ліктьовому суглобі надається положення згинання під кутом 90-80° і знову циркулярна гіпсова пов'язка фіксує кінцівку в цьому положенні ще протягом 1,5-2 місяців. Після чого приступають до відновного лікування.

Оперативне лікування показане при пошкодженні променевого нерва, невдалій спробі закритої репозиції, появі зміщення у гіпсовій пов'язці, незрощенні перелому ліктьової кістки.

Пошкодження Галеацці. Основним методом лікування є одномоментна ручна репозиція з фіксацією гіпсової пов'язкою в середньому положенні передпліччя під кутом згинання в ліктьовому суглобі 90°. Пов'язка повинна бути циркулярною і по рівню, як при переломі кісток передпліччя, строком на 2,5-3 місяці. Відновлення працездатності настає через 3-3,5 місяця.

Показання до оперативного лікування ті ж, що і при пошкодженні Монтеджи.

Переломи променя в типовому (класичному) місці. Перша лікарська допомога полягає у введенні знеболюючих засобів (наркотики вводити не обов'язково, оскільки больовий синдром не сильний) і фіксації пошкодженої руки транспортною шиною від ліктьового суглоба, включаючи кисть.

Основним методом лікування переломів променя в типовому місці є одномоментне вправляння перелому з подальшою фіксацією гіпсової шиною. При переломах без зсуву в гематому вводять 10-20 мл 1% розчину новокаїну. Фіксація передпліччя і кисті здійснюється глибокою тильною гіпсовою шиною при розгинальному механізмі травми або долоневою - при згинальному. Рівень гіпсової пов'язки: від ліктьового суглоба до п’ястнофалангових суглобів строком на 3-4 тижні. У дітей іммобілізація гіпсовою пов'язкою триває 10-15 днів.

При розгинальних переломах зі зміщенням уламків виробляють вправляння наступним чином: після знеболювання здійснюється тракція по осі передпліччя за кисть і протитяга за плече. Потім зміщують дистальний уламок з тильної поверхні в долоневий бік і встановлюють кисть в положенні ліктьового приведення. Фіксують так, як описано вище. При згинальних переломах вправляння проводять так само, як і при розгинальних переломах, але, враховуючи основний принцип вправляння переломів, необхідно після тракції по осі зміщати периферичний фрагмент з долонної поверхні в тил.

В післятравматичному періоді з 2-го дня після вправляння призначають гімнастику для пальців рук, магнітотерапію для зменшення набряку, УВЧ для нормалізації регенерації. Працездатність у дорослих відновлюється через 4-6 тижнів.

Повернутись до змісту

 

 

До яких лікарів звертатися при виникненні захворювання

Травматолог

Лікар швидкої допомоги

Повернутись до змісту

 

 

Використана література

http://urgent.mif-ua.com

http://www.reanimmed.ru

С.И. Киричек. Травматология и ортопедия. Минск 2002 г.

 

 

 

Вверх